Kumpulan Berbagai Macam Cara
Menu

Tentukan g(x) jika f(x) = x² – 11 dan (f o g)(x) = 9x² + 12x – 7

Tentukan g(x) jika f(x) = x² - 11

Tentukan g(x) jika f(x) = x² – 11 dan (f o g)(x) = 9x² + 12x – 7

Bahasan dan Jawaban

Diketahui:
f(x) = x² – 11
(f o g)(x) = 9x² + 12x – 7

Ditanyakan:
g(x) = …?

Jawaban:

Baca juga:
Tentukan f(x) jika g(x) = x² – 4x + 3 dan (f o g) (x) = x² – 4x – 7
Gambarlah grafik dari fungsi-fungsi berikut!f(x) = 4x – 8
Gambarlah grafik dari fungsi-fungsi berikut!f(x) = ½x + 3