Kumpulan Berbagai Macam Cara
Menu

Tentukan f(x) Jika g(x) = x² – 4x + 3

Tentukan f(x) jika g(x) = x² - 4x + 3,

Tentukan f(x) jika g(x) = x² – 4x + 3 dan (f o g) (x) = x² – 4x – 7

Bahasan dan Jawaban

Diketahui:
g(x) = x² – 4x + 3
(f o g) (x) = x² – 4x – 7

Ditanyakan:
f(x) = …?

Jawaban:
(f o g) (x) = x² – 4x – 7
f(g(x)) = x² – 4x – 7
f(x² – 4x + 3) = x² – 4x – 7
f(x² – 4x + 3) = (x² – 4x + 3) – 10
f(x) = x – 10

Baca juga:
Gambarlah grafik dari fungsi-fungsi berikut!f(x) = 4x – 8
Gambarlah grafik dari fungsi-fungsi berikut!f(x) = ½x + 3
Tentukan f(x) jika g(x) = x² + 3x – 2 dan (f o g)(x) = 2x² + 6x + 1