Kumpulan Berbagai Macam Cara
Menu

Tentukan f(x) jika g(x) = 5/x – 2 dan (f o g)(x) = 2x – 3!

Tentukan f(x) jika g(x) = 5/x - 2

Tentukan f(x) jika g(x) = 5/x – 2 dan (f o g)(x) = 2x – 3!

Bahasan dan Jawaban

Diketahui:
g(x) = 5/x – 2
(f o g)(x) = 2x – 3

Ditanyakan:
f(x) = …?

Jawaban:

Tentukan f(x) jika g(x) = 5/x - 2 dan (f o g)(x) = 2x - 3

Baca juga:
Fungsi f: R → R dan g: R → R dengan f(x) = ¼x – 8 dan g(x) = 2x + 5
Diketahui fungsi f: R → R dan g: R → R dengan f(x) = x + 2 dan g(x) = x3 – 1
Diketahui fungsi f: R → R dan g: R → R ditentukan oleh f(x) = 7x – 5