Fungsi f: R → R dan g: R → R dengan f(x) = ¼x – 8 dan g(x) = 2x + 5

Fungsi f: R → R dan g: R → R dengan f(x) = ¼x – 8 dan g(x) = 2x + 5.Tentukan:
a. f−1(-5)
b. g−1(-5)
c. (f o g)−1(-5)
d. (g o f)−1(-5)

Bahasan dan Jawaban

Diketahui:
f(x) = ¼x – 8
g(x) = 2x + 5

Ditanyakan:
a. f−1(-5) = …?
b. g−1(-5) = …?
c. (f o g)−1(-5) = …?
d. (g o f)−1(-5) = …?

Jawaban:
Inverskan fungsi f(x) dan g(x)

Fungsi f: R → R dan g: R → R dengan f(x) = ¼x - 8 dan g(x) = 2x + 5

Baca juga:
Diketahui fungsi f: R → R dan g: R → R dengan f(x) = x + 2 dan g(x) = x3 – 1
Diketahui fungsi f: R → R dan g: R → R ditentukan oleh f(x) = 7x – 5
Tentukan g(x) jika f(x) = x² + 6 dan (f o g)(x) = x² – 10x + 31