Kumpulan Berbagai Macam Cara
Menu

Dilketahui sin A = – 8/17 dengan A di Kuadran lll

Dilketahui sin A = – 8/17 dengan A di kuadran lll. Gambarlah sudut A pada koordinat kartesius!
Berdasarkan gambar, tentukan nilai:
a. cos A
b. tan A
c. sin 2A
d. cos 2A
e. tan 2A

Bahasan:
Buat gambar sin A = – 8/17 dengan A di kuadran lll terlebih dahulu:

Sudut Koordinat

Jawaban:

Rumus Sudut Koordinat