Kumpulan Berbagai Macam Cara
Menu

Diketahui fungsi f: R → R dan g: R → R ditentukan oleh f(x) = 7x – 5

Diketahui fungsi f: R → R dan g: R → R
Source: pixabay.com

Diketahui fungsi f: R → R dan g: R → R ditentukan oleh f(x) = 7x – 5 dan (f o g)−1 (x) = x + 4. Tentukan persamaan g(x)!

Bahasan dan Jawaban

Diketahui:
f(x) = 7x – 5
(f o g)−1 (x) = x + 4

Ditanyakan:
g(x) = …?

Jawaban:

Baca juga:
Tentukan g(x) jika f(x) = x² + 6 dan (f o g)(x) = x² – 10x + 31
Tentukan g(x) jika f(x) = x² – 11 dan (f o g)(x) = 9x² + 12x – 7
Tentukan f(x) jika g(x) = x² – 4x + 3 dan (f o g) (x) = x² – 4x – 7