Diketahui fungsi f: R → R dan g: R → R dengan f(x) = x + 2 dan g(x) = x3 – 1

Diketahui fungsi f: R → R dan g: R → R dengan f(x) = x + 2 dan g(x) = x3 – 1. Tentukan:
a. f-1(7)
b. g-1(7)
c. (f o g)-1(7)
d. (g o f)-1(7)

Bahasan dan Jawaban

Diketahui:
f(x) = x + 2
g(x) = x3 – 1

Ditanyakan:
a. f-1(7) = …?
b. g-1(7) = …?
c. (f o g)-1(7) = …?
d. (g o f)-1(7) = …?

Jawaban:
Inverskan fungsi f(x) dan g(x)

Fungsi f: R → R dan g: R → R dengan f(x) = x + 2 dan g(x) = x3 - 1

Baca juga:
Diketahui fungsi f: R → R dan g: R → R ditentukan oleh f(x) = 7x – 5
Tentukan g(x) jika f(x) = x² + 6 dan (f o g)(x) = x² – 10x + 31
Tentukan g(x) jika f(x) = x² – 11 dan (f o g)(x) = 9x² + 12x – 7