Bagaimana Peran BUMS Dalam Membantu Pemerintah

Bagaimana peran BUMS dalam membantu pemerintah untuk memperbesar penerimaan negara?

Jawaban:
BUMS merupakan badan usaha yang wajib membayar pajak kepada pemerintah. Pajak yang dibayarkan BUMS kepada pemerintah dapat meningkatkan pendapatan negara. Sehingga semakin banyak BUMS berdiri disuatu negara dapat memperbesar penerimaan negara.

Baca juga:
Terangkan pengertian BUMN!
Analisislah ciri-ciri persekutuan komanditer!
Kelebihan dan kekurangan badan usaha